Bas

Basundervisning för nybörjare och hobbymusiker.

Basriff & ackompanjemang till olika musikstilar.

30 min / 25 €

45 min / 40 €

60 min / 50 €

Ta kontakt